Velkomen som deltakar i Medborgerlaben!


Medborgerlaben er ein del av DIGSSCORE (Digital Social Science Core Facility) ved Universitetet i Bergen. Som deltaker i Medborgerlaben vil du bli invitert på samfunnsvitskaplege eksperiment når dei vert arrangert i laben. Ved å registrere deg bidreg du til forsking. I tillegg er det mange eksperiment som betalar eit honorar til deltakerane.

Medborgerlaben er i Sofie Lindstrøms hus, i Rosenbergsgate 35. Inngang helst på baksida av huset.

Om du vil lese meir om Medborgerlaben og DIGSSCORE kan du gå til nettsida digsscore.uib.no Om du har spørsmål kan du skrive til digsscore@uib.noMainlogo 96f20d741f44c8ce788aaffedb800a6429e671cfa6f91cfd3a50bb4a97b5a98d

Login

for registered users


Email

Password

forgot password?


© 2011-2016 University of Hamburg | Site credits and contact